linki
Artykuły na Wikipedii, wbrew pozorom dobrze napisane i z interesującymi szczegółami:
Ogólnie o Polsce międzywojennej
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Linia Curzona
Inna strona o II RP:
http://www.komendant.cal.pl/content/blogcategory/63/106/
E-mail autora strony:
marek_russjan@vp.pl